Opbrengst producten 2010 - Brazilie : 130.000,- voor Liliane Fonds

Op de cheque die Erma en Monique aan het Liliane Fonds overhandigden prijkte dit jaar € 130.000! Een mooi resultaat waar wij trots op zijn en waarvoor wij iedereen willen bedanken die hieraan heeft bijgedragen. Met dit geld kan het Liliane Fonds maar liefst 1000 kinderen helpen.

Toch is het nog niet mooi genoeg. Want kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden blijven de hulp van het Liliane Fonds hard nodig hebben. Wij hopen daarom ook dit jaar op uw steun te kunnen rekenen. Namens alle kinderen, hartelijk dank hiervoor!


10 jaar kalenders