Opbrengst producten 2005 - Bangladesh : 30.000,- euro voor het Liliane Fonds

Mede dankzij uw bijdrage is de opbrengst van de kalender en de agenda ‘Oprecht’ een succes geworden. Zaterdag 28 mei heeft het Liliane Fonds uit handen van de Monique Velzeboer Foundation een cheque in ontvangst kunnen nemen ter waarde van 30.000,- euro. Dit is de netto-opbrengst van de kalender, agenda en kerstkaarten, verdubbeld door de Nationale Postcodeloterij. Met dit geld zorgt het Liliane Fonds ervoor dat kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden weer zicht hebben op een hoopvolle toekomst.

Peru
Ook dit jaar maken Monique Velzeboer (fotografe) en Erma Rotteveel (vormgeefster) van de Monique Velzeboer Foundation weer een bijzondere kalender, agenda en een serie wens- en kerstkaarten. Het thema voor 2006 is ‘Kinderwensen’. Hiervoor brachten Monique, Erma en Wieke Biesheuvel van 2 t/m 10 juni een werkbezoek aan Peru.


10 jaar kalenders