Opbrengst producten 2006 - Peru : 50.000,- euro voor het Liliane Fonds

Dankzij de bijdrage van onze enthousiaste bestellers is de opbrengst van de kalender, de agenda en de kaarten 2006 een groot succes geworden. 22 mei j.l. heeft het Liliane Fonds uit handen van de Monique Velzeboer en Erma Rotteveel een cheque in ontvangst genomen ter waarde van 50.000 euro. Dit was de netto-opbrengst van de kalender, agenda en kerstkaarten, verdubbeld door de Nationale Postcodeloterij. Met dit geld zorgt het Liliane Fonds ervoor dat kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden weer zicht hebben op een hoopvolle toekomst.

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk danken voor uw bijdrage in 2005, de opbrengst heeft onze verwachting overtroffen!!

Namens Monique Velzeboer Foundation

Monique Velzeboer en Erma Rotteveel

 


10 jaar kalenders